Følg

Hvad betyder levetider og vedligehold i Molio Prisdata for vedligeholdelsesplaner?

Begrebet vedligeholdelsesplaner i relation til brug af Molio Prisdata dækker over levetider og vedligehold i samspil for de enkelte bygningsdele. Det er vigtigt at skelne mellem nybyggeri og eksisterende byggeri, når du skal vurdere og oprette vedligeholdelsesplaner.

 

Vedligeholdelsesplaner for nybyggeri

I Molio Prisdata er der på (næsten) alle bygningsdele for nybyggeri udover prisen angivet en levetid og en gennemsnitlig årlig vedligeholdelsesprocent. Med disse data er det muligt at lave en vedligeholdelsesplan. Dvs., at ved gennemsnitlig årlig brug af den angivne procent af anskaffelsesprisen på vedligeholdelse, vil bygningsdelen have den angivne levetid. Levetiden er i Molio Prisdata som oftest angivet som et interval. Det skyldes, at der forekommer betydelige variationer. Disse variationer stammer fx fra forskelle i produktkvalitet, forskelle i brug og forskelle i kvaliteten af vedligeholdelsen.

For nybyggeri skal man ved udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan med udgangspunkt i Molio Prisdata tage hensyn til to ting:

  1. Kvaliteten af bygningsdelen.
  2. Brugen af bygningsdelen.

Disse to parametre lægges til grund for, hvorvidt levetiden skal være i den lave eller den høje ende af det angivne levetidsinterval. For eksempel:

Ad 1. Et fyrretræsvindue af et anerkendt fabrikat (dvs. høj kvalitet) med en førsteklasses overfladebehandling vil ret sikkert have en længere levetid end et fyrretræsvindue med en anden (lavere) kvalitetsstandard (og følgelig mindre pris).

Ad 2. Brugen handler om belastning fra selve brugen (fx trafik på et gulv), og/eller det handler om belastning fra indbygningsstedet (fx et vindue monteret i en gavl direkte ud til Vesterhavet).

Vedligeholdelsesplaner for eksisterende byggeri

Ved udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan for et eksisterende byggeri er det vigtigt ikke blot at tage udgangspunkt i en nybyggeripris fra Molio Prisdata. I modsætning til en vedligeholdelsesplan for et nybyggeri skal man i en vedligeholdelsesplan for eksisterende byggeri tage hensyn til tre ting:

  1. Bygningsdelstypen og dennes kvalitet.
  2. Brugen af bygningsdelen.
  3. Standen for bygningsdelen på tidspunktet for udarbejdelse af vedligeholdelsesplanen.

Ved fastlæggelse af restlevetiden lægges disse tre parametre til grund for vurderingen. For eksempel:

Ad 1. Typen af bygningsdelen er afgørende for levetiden. Et fyrretræsvindue vil alt andet lige have en kortere levetid end et træ/alu-vindue (aluminium på hele ydersiden). Ofte (men ikke altid) kan kvaliteten for en eksisterende bygningsdel vurderes og indgå i vurdering af restlevetiden.

Ad 2. Som ad 2. Dog har man mulighed for at konstatere, om den forventede belastning faktisk har været mindre, som forventet eller større – og evt. tillægge dette vægt ved vurderingen.

Ad 3. Standen har stor betydning for vurdering af restlevetiden for en bygningsdel, og standen bør normalt vurderes ift. bygningsdelens alder fra indbygningstidspunktet. I fald der eksempelvis har været en meget høj frekvens (og evt. kvalitet) i vedligeholdelsesarbejdet med deraf følgende bedre stand end forventet, vil man faktisk kunne ende med en længere samlet levetid end angivet i Molio Prisdata.

 

For begge disse typer vedligeholdelsesplaner er det forudsat, at udgiften til vedligeholdelse vil være som angivet i Molio Prisdata. Hvis denne bliver på et andet niveau, vil det typisk påvirke levetiden.
Vi indhenter og bearbejder levetider ud fra producenternes produktdatablade og levetider.dk.

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.
Drevet af Zendesk