Følg

Erstatter den nye A102 IKT-specifikation den gamle F102 byggeriets IKT-specifikationer?

Spørgsmål

Erstatter A102 IKT-specifikation den gamle F102, Byggeriets IKT-specifikationer?

Samt hvad er forskellen på de to?

Svar

Ja – A102 erstatter F102. At det nu hedder A i stedet for F hænger sammen med nye principper for navngivning, hvor A’et står for ’Aftale og kommunikation’. 

Den primære forskel på de to udgaver er, at F102 tog udgangspunkt i afkrydsningsskemaer, hvor bygherren kunne markere de krav, som han havde på projektet, mens A102 opererer med at man som bygherre kan vælge mellem flere modeller inden for en række områder som fx: Klassifikation, Digital kommunikation, Etablering af kommunikationsplatform etc.

Med F102-modellen var der en tendens til, at nogle bygherren satte en masse flueben i afkrydsningsskemaet uden helt at have styr på, hvad det betød. Dette medførte ekstraarbejde for rådgiverne uden at det gav ekstra værdi for bygherren,

Med den nye model kan bygherren vælge, om han fx ønsker klassifikation, og i givet fald kan han vælge mellem flere modeller, hvor der typisk er en helt grundlæggende model A samt en model B, der gerne involverer anvendelse af et eller flere værktøjer fra Molio Anvisninger.

Håbet med dette er, at bygherren får en bedre idé om, hvad det er han bestiller, samt at der er bedre retningslinjer for, hvad rådgiveren skal levere.

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk