Følg

Navngivning af filer efter CCS

Spørgsmål

Vi er i gang med et internt projekt på tegnestuen, hvor vi opretter et detaljebibliotek. Her vil vi bruge CCS til filnavngivning, da det jo skal bruges i andre sammenhænge nu og indarbejdes i Revit mm. Det er jo ikke helt beregnet på dette formål, men burde fint kunne bruges.

Er det korrekt forstået, at de forskellige elementer har et hierarki, hvor det bliver mere og mere ned i detaljen fra funktionelle systemer til tekniske og derefter komponenter?

Jeg har forsøgt at navngive filerne, hvor vi giver dem CCS-koden som er hovedemnet for detaljen først, fx et vindue i en mur, som så kunne hedde noget med QQA_B for vindue og vægsystem. Vi skal ikke gå for meget i dybden, men gerne have flere komponenter på. Jeg troede måske jeg kunne finde alle hovedemnerne i samme overordnede kategori, men det kan jeg ikke. Skal man altid starte med de funktionelle systemer, så det bør være B_QQA for vindue i mur etc.?

Jeg har læst alt på hjemmesiden om vægsystemer, men jeg kan simpelthen ikke regne ud hvad forskellen er på AD og BD. Kan I opklare det for mig?

Er det også korrekt, at der ikke skelnes mellem indvendige og udvendige vægge – kun i 3D-objektet?

Jeg har tidligere set I tilbyder at komme og vejlede tegnestuer – gør I fortsat dette?

På forhånd tak for hjælpen.

Svar

Tak for din henvendelse og din konstruktive tilgang til at tage CCS i anvendelse.

I det følgende har jeg rubriceret dine spørgsmål under nogle overskrifter og besvaret dem, så godt jeg kan.

Hierarki
Der er ikke indbygget et 'tvunget' hierarki i CCS. Alle klasser af bygningsdele er defineret, så de kan betragtes som selvstændige objekter. Fx er det funktionelle system B Vægsystem en klasse af bygningsdele, der har den funktion, at de anvendes til at adskille rum vertikalt. Det er rigtigt, at det er sådan, at når man går fra funktionelle systemer til tekniske systemer og videre til komponenter, bliver tingene mere og mere detaljerede og flytter sig fasemæssigt fra det, som man kigger på i programmeringen til projektering og udførelse.

Hvis det giver værdi kan man anvende bygningsdelene i et hierarki, der svarer til det, man kender fra DBK. I CCS kaldes dette Sammensat produkt-ID, som angives med præfixet -. I det Sammensatte produkt-ID vil man typisk beskrive en sammenhæng, hvor komponenter indgår i tekniske systemer, der igen kan indgå i funktionelle systemer. Dette er dog ikke en fast regel, så man kan fx lave det i færre eller flere niveauer, så fx dit eksempel med et vindue i et Vægsystem (-B.QQA) er i orden.

AD kontra BD
Koden AD i CCS henviser til en vægopbygning, som skal forstås som en hel væg inkl. bagmur, formur, isolering, bindere, puds etc. hvis der er tale om fx en hulmur. Vægopbygninger vil typisk svare til de objekter, som arkitekten modellerer i Revit. BD Vægkonstruktion anvendes til de bygningsdele, der udgør væggens konstruktive opbygning. I det førnævnte eksempel vil det være bagmuren og formuren. Denne klasse kommer typisk i anvendelse, når konstruktionsingeniøren skal regne på konstruktionerne, hvor man typisk ser bort fra isolering, beklædninger, overfladebehandlinger etc.

Udvendige kontra indvendige vægge
Det er korrekt, at klassifikationskoden ikke tager højde for om en væg er udvendig eller indvendig. I CCS angives dette som en egenskab, der iøvrigt stammer fra IFC, hvorved den er velkendt i de relevante it-systemer. Der er flere grunde til, at det er lavet sådan. En er, at man sagtens kan forestille sig, at man vil betragte alle vægge, der indgår i det bærende system uanset om de er udvendige eller indvendige. En anden grund er, at vægge kan gå fra at være udvendige til indvendige i forbindelse med fx en tilbygning, og derved ville man skulle omklassificere dem, hvilket vi har forsøgt at begrænse i CCS af hensyn til ønsket om at kunne genbruge koder over hele et byggeris livscyklus.

Vejledning
Vi kører frem til april 2015 noget, som vi kalder STARTprojekter. Disse projekter er møntet på at opkvalificere firmaer og medarbejdere i at anvende CCS. Du er velkommen til at kontakte vores projektleder Jesper Salling Nielsen (js@cuneco.dk), hvis du ønsker at høre nærmere.

Jeg har vedlagt en folder vedr. STARTprojekterne. Da vi har fået forlænget projektet skal du se bort fra de tidsfrister, der står i folderen.

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk