Følg

Parameternavngivning

Spørgsmål

Jeg mangler parameternavngivning generelt for revit parametre, databasetabeller og Excel kolonner, haster for

- CCS version

- CCS komponent

- CCS delsystem

- CCS hovedsystem

- CCS komponent projektspecifik

- CCS delsystem projektspecifik

- CCS hovedsystem projektspecifik

Svar

I forbindelse med den it-implementering, der er gennemført i DNV-Gødstrup-afprøvningen har vi defineret følgende navne for CCS-relaterede egenskaber:

Klassifikationskode for bygningsdele: CCSElementClassCode
Beskrivelse for bygningsdelsklasse: CCSElementClassDescription
Type-ID for bygningsdele: CCSElementTypeID
Produkt-ID for bygningsdele: CCSElementSingleLevelID
Sammensat produkt-ID for bygningsdele: CCSElementMultiLevelID
Placerings-ID for bygningsdele: CCSElementLocationID
Funktions-ID for bygningsdele: CCSElementFunctionalID

Som det ses, er der ikke separate egenskabsnavne for hhv. hovedsystemer, delsystemer og komponenter, da et givet objekt vil være enten et hovedsystem, et delsystem eller en komponent, og af klassifikationskoden, vil det fremgå, hvad der er tale om.

Man kan heller ikke angive en enkelt projektspecifik kode, da præfikset vil fortælle om der er tale om et Type-ID (%), et Produkt-ID (#), et Sammensat produkt-ID (-), et Funktions-ID (=) eller et Placerings-ID (+).

Vi mangler p.t. et egenskabsnavn for den anvendte CCS-version. Dette vil vi kigge på snarest.

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk